Od lat Agora, a potem Fundacja Agory wspierały finansowo i organizacyjnie kwartalnik "Zeszyty Literackie". Nagrodę Literacką NIKE "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory finansowały od początku jej powstania. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w istnienie tak wybitnych przedsięwzięć.

Niestety w roku 2018 Fundacja Agory zmuszona była radykalnie zmniejszyć swoje wydatki. Z licznych programów, w których uczestniczyła, pozostawiła jedynie akcje społeczne i pomocowe. "Zeszyty Literackie" finansowane były przez Fundację do września 2018 r. Nagrodę Literacką NIKE Fundacja finansowała do marca 2023.

„Zeszyty Literackie" to kwartalnik literacki założony w Paryżu w 1982 roku, od roku 1990 wydawany w Warszawie. Wśród stałych współpracowników pisma byli i są m.in.: Józef Czapski, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Leszek Kołakowski, Jan Kott, Claudio Magris, Adam Michnik, Timothy Garton Ash, Julia Hartwig, Timothy Snyder, Jacek Woźniakowski. Ma profil międzynarodowy, w redakcji są Włoch Roberto Salvadori, Litwin Tomas Venclova, Czech Petr Král, był Rosjanin z Manhattanu Josif Brodski (Nobel 1987). Redakcje ponadto tworzą lub tworzyli: Barbara Toruńczyk (redaktor naczelny), Stanisław Barańczak, Tomasz Cyz, Ewa Bieńkowska, Wojciech Karpiński, Ewa Kuryluk, Mikołaj Nowak-Rogoziński, Tomasz Różycki, Adam Szczuciński, Adam Zagajewski, Marek Zagańczyk.

„Zeszyty Literackie" były istotnym ogniwem w trudnych latach 80., tworzyły wzór mądrze i dalekowzrocznie zagospodarowanej wolności. Okazało się to bezcenne nie tylko w roku 1989 ale także dzisiaj. „Zeszyty", świadome sytuacji duchowej dzisiejszej Europy, uporczywie zabiegają o kulturę i jej miejsce w życiu publicznym, a także osobistym każdego czytelnika.

„Zeszyty Literackie" przez uporczywość wysiłku stały się instytucją z misją kulturotwórczą. Współtworzą model polskiej kultury oparty na klasycznych wzorcach, dbają o twórcze odczytywanie i nawiązywanie do mistrzów, o ciągłość literatury i sztuki.

Fundacja „Zeszytów Literackich" poza kwartalnikiem wydaje też książki. Niekwestionowanym osiągnięciem edytorskim są tomy pism i korespondencji Czesław Miłosza i Zbigniewa Herberta we wzorcowych opracowaniach. Seria „Listy" prezentuje najważniejszy dorobek epistolograficzny polskiej kultury XX wieku (tomy listów m.in. Stanisława Barańczaka, Witolda Gombrowicza, Pawła Hertza, Jarosława Iwaszkiewicza, Konstantego A. Jeleńskiego, Czesława Miłosza, Jerzego Stempowskiego, Andrzeja Wajdy).  Seria „Podróże", pozwala dotrzeć z literaturą wysokiej próby do młodych czytelników. Seria Poetycka prezentuje wybitną twórczość poetycką, zarówno autorów uznanych jak i debiutantów. Fundacja ogłosiła także dzieła zebrane Josifa Brodskiego z łamów „Zeszytów Literackich" (czterotomowe bibliofilskie wydanie najważniejszych esejów i wierszy noblisty w najlepszych przekładach). Spośród literatury obcojęzycznej wydawanej przez Fundację szczególnie ważne są książki Giorgia Bassaniego, Martina Bubera, Claudio Magrisa, Sándora Máraiego, Jamesa Merrilla, Pawła Muratowa, Patricka Leigh Fermora, Roberta Salvadori i Tomasa Venclovy. Działalność Fundacji skupia się na prezentowaniu literatury najwyższej klasy wbrew przeciwnościom — wydaje książki misyjne. Fundacja działa zarówno na polu wydań tradycyjnych jak i nowoczesnych mediów elektronicznych (eBooki, strona internetowa).

Fundacja zajmuje się  również działalnością dydaktyczną i popularyzatorską (lekcje literatury i wieczory autorskie ze znanymi pisarzami). Patronuje konkursom poetyckim i literackim, wspiera debiutantów, a wraz z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę" przyznaje Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w pomocy dzieciom.

Głosy o „Zeszytach Literackich"

„Zeszyty Literackie" uważam za fenomen, a ponad sto wydanych numerów za coś wyjątkowego.

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

„Zeszyty Literackie" to jeden z najlepszych  kwartalników literackich we współczesnej Europie.

TIMOTHY GARTON ASH

„Zeszyty Literackie" najlepsze polskie pismo literackie — tak twierdzę z ręką na sercu, i powtórzę to, jeśli zajdzie potrzeba, przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie.

ZBIGNIEW HERBERT

„Zeszyty Literackie" trzeba chwalić jako jedno z najbardziej udanych osiągnięć polskiej kultury. „Zeszyty Literackie" stworzyły, wolno powiedzieć, nowe środowisko kulturalne w Europie, które przyciąga autorów wszystkich pokoleń pióro w ręku trzymających.

LESZEK KOŁAKOWSKI

„Zeszyty Literackie" stały się najbardziej pożywnym i najbardziej uniwersalnym polskim czasopismem literackim.

JAN KOTT

„Zeszyty Literackie", jedno z najwybitniejszych pism tego typu jakie się ukazują i to nie tylko w języku polskim.

ADAM MICHNIK

„Zeszyty Literackie" to jedyne czasopismo w Polsce, które  nie poddaje się modom.

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ, ANDRZEJ WAJDA

www.zeszytyliterackie.pl

„Zeszyty Literackie"
Foksal 16 p. 422
00-372 Warszawa

22 8263822
biuro@zeszytyliterackie.pl

Nagroda Literacka NIKE

Nagroda powstała w roku 1997 jako nagroda za książkę roku. Do marca 2023 fundatorem nagrody była (wraz z "Gazetą Wyborczą") Fundacja Agory. Nagroda przyznawana jest corocznie w październiku za najlepszą książkę roku poprzedniego. Celem nagrody jest promocja literatury polskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powieść.

Dotychczasowymi laureatami nagrody Nike były: „Widnokrąg" Wiesława Myśliwskiego (1997), „Piesek przydrożny" Czesława Miłosza (1998), „Chirurgiczna precyzja" Stanisława Barańczaka (1999), „Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza (2000), „Pod Mocnym Aniołem" Jerzego Pilcha (2001), „W ogrodzie pamięci Joanny Olczak-Ronikier (2002), „Zachód słońca w Milanówku" Jarosława Marka Rymkiewicza (2003), „Gnój" Wojciecha Kuczoka (2004), „Jadąc do Babadag" Andrzeja Stasiuka (2005), „Paw królowej" Doroty Masłowskiej (2006), „Traktat o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego (2007), "Bieguni" Olgi Tokarczuk (2008). "Piosenka o zależnościach i uzależnieniach" Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (2009)"Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach" Tadeusza Słobodzianka (2010), "Pióropusz" Mariana Pilota (2011), "Książka twarzy" Marka Bieńczyka (2012), "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator (2013), "Zajeździmy kobyłę historii" Karola Modzelewskiego (2014) i "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk (2015), "Nakarmić kamień" Bronki Nowickiej (2017), "Żeby nie było śladów" Cezarego Łazarewicza (2017), Zbiór esejów "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" - Marcina Wichy (2018), zbiór reportaży "Nie ma" - Mariusza Szczygły (2019), "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli[" - Radka Raka (2020), reportaż "Kajś" Zbigniewa Rokity (2021), tom poetycki "Mondo cane" - Jerzego Jarniewicza (2022), powieść "Ten się śmieje, kto ma zęby" - Zyty Rudzkiej (2023).

Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę NIKE dłuta Gustawa Zemły oraz czek na 100 tys. zł. 

Strona z artykułami dotyczącymi Nagrody:

Wyborcza.pl/nike

Kontakt: Marek Radziwon: 

e-mail: marek.radziwon@nike.org.pl

tel. 519-094-037

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie stosuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, które będą zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Więcej informacji o plikach cookies, a także o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Akceptuję