Fundacja Agory powstała w październiku 2004 r. Od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

Od roku 2017 jest  jest członkiem EPP (European Press Prize).

W ostatnich latach działalności Fundacji Agory koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez "Gazetę Wyborczą" a także organizuje własne i prowadzi je z innymi organizacjami pozarządowymi. Akcje te finansowane są z corocznej zbiórki 1 proc. odpisu podatkowego, na którą utworzone zostało w Fundacji specjalne subkonto.

Od 2017 r. 1 proc. odpisu podatkowego zbieramy, na działania związane z opieką nad starszymi osobami pt.  "Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom"  a od 2019  dodatkowo na akcję na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami "Różni ludzie - jeden Świat" i inne akcje społeczne.  

Od lat Agora, a potem Fundacja Agory, wspierała finansowo i organizacyjnie kwartalnik "Zeszyty Literackie". Jesteśmy dumni z naszego wkładu w istnienie tak wybitnego pisma.

Fundacja również od lat niezmiennie wspierała organizacje specjalizujące się w niesieniu pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz prowadziła wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi programy stypendialne dla dzieci i studentów.

Niestety w roku 2018 Fundacja zmuszona była radykalnie zmniejszyć swoje wydatki. Z licznych programów, w których uczestniczyła, pozostawia jedynie Nagrodę Literacką "Nike" oraz akcje społeczne. "Zeszyty Literackie" były finansowane do września 2018 r.

Na zlecenie Fundacji publikowane będą nadal w mediach Agory ogłoszenia charytatywne współpracujących z nią fundacji o zbiórkach dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Fundacja nie wspomaga indywidualnie osób fizycznych, za wyjątkiem nadzwyczajnych zbiórek pieniężnych na udostępnione konto, a także współpracuje z Organizacjami Pożytku Publicznego które świadczą pomoc bezpośrednią. 

Źródłem przychodów Fundacji są darowizny z Agory Holding, zbiórki odpisów podatkowych na 1 proc. oraz darowizny osób indywidualnych.

Organizacje wspierane przez Fundację

Informacja o zbiórce dla p. Zbigniewa Śmiecha