Kolejny rok minął w cieniu pandemii. Fundacja Agory skupia uwagę na najbardziej potrzebujących. Fundacja w poprzednich latach współpracowała z wydawnictwem Agory, relalizując projekt "Nadzieja" dzieki któremu do kilkudziesieciu domów opieki, hospicjów trafiła pomoc finansowa.

 Prócz angażowania sie na rzecz osrodków pomocowych,  działania projektowe i zbiórke 1% podatku, organizujemy wokół celu jakim jest pomoc dorosłym niepełnosprawnym w projekcie "Różni ludzie - jeden swiat", ale także  wzmacniamy działania w projekcie "Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom" skierowanym do opiekunów rodzinnych starszych osób niesamodzielnych.

Działania "Fundacji Agory", wspierane często przez media Agory, w tym "Gazetę Wyborczą", mają długą tradycję ważnych społecznie przedsięwzięć. Przełomowa kampania "Rodzić po ludzku", zdrowotne "Leczyć po ludzku" i "Narkopolacy" "Różni ludzie - jeden świat" czy  "Pomóż swoim rodzicom", która wspiera rozwój wolontariatu opiekuńczego, to działania, które realizowane były dzięki zbiórkom 1 %. Wszystkich, którym bliskie są cele naszych akcji, prosimy o wpłatę! Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja, w której prowadziliśmy warsztaty dla liderów społeczności osób z niepełnosprawnością. Fundacja Agory nawiązała wspólpracę ze Spółdzielnią FADO w Łodzi. Obie organizacje prowadzili pilotażowy warsztat liderski dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt polegał na przeprowadzaniu zajęć (szkoleń i warsztatów) i przekazanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do pełnienia ról liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach i w życiu zawodowym.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

„Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom" - co się dzieje w tej akcji?
Czas pandemii sprawił, że wraz z Fundacja Hospicyjna w Gdańsku, główne działania w tym projekcie, przenieśliśmy do internetu, utworzyliśmy platformę szkoleniowo-pomocową, prowadzimy na niej zajęcia dla opiekunów rodzinnych, czyli osób opiekujących die swoimi bliskimi w domach.

Na platformie, cyklicznie i naprzemiennie odbywają się szkolenia z rehabilitantką, pracownikiem socjalnym, psychologiem i pielęgniarką. W ich trakcie uczestnicy dowiadują się m.in. na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony systemu, jak wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne przy leżącej osobie, jak zadbać o własną psychikę i zapobiec wypaleniu. Podczas szkoleń jest możliwość zadawania pytań prowadzącym. Udział w nich jest bezpłatny. Na pierwsze szkolenie - zajęcia z rehabilitantką zapisało się 115 osób. Prowadząca pokazała proste ćwiczenia, które można wykonywać z chorą osobą, żeby poprawić jej jakość życia. Podpowiedziała, jak zadbać o własny kręgosłup: bezpiecznie przenosząc chorego z łóżka na fotel i ćwicząc, odpowiedziała na pytania uczestników.

Regularnie prowadzone są także grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych.

Za pośrednictwem strony internetowej, prowadząc warsztaty i grupę wsparcia, dostarczymy opiekunom rodzinnym niezbędnej informacji, wiedzy i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, wiedzy na temat możliwych form wsparcia, świadczeń. Opiekunowie mają szansę zadbać o siebie, o własną kondycję, poczuć sie częścią społeczności, dostać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Szkolenie koordynatorów lokalnych w projekcie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej z GdańskuSzkolenie koordynatorów lokalnych w projekcie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej z Gdańsku Anna Laska

 Strona projektu: opiekunrodzinny.pl