Fundacja Agory prowadzi obecnie wspólny programm z Fundacją Nagrody Literackiej NIKE. Do 2018 roku Fundacja wspierała Fundację Zeszyty Literackie oraz Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" a także wiele innych organizacji non-profit wyspecjalizowanych w pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom, np. Fundację Polonia, czy Fundację Splotu Ramiennego. Prowadziła też wspólne programy z Akademią Rozwoju Filantropii, Fundacją Szkoła Wajdy i Fundacją Batorego. Z partnerskimi organizacjami podpisywaliśmy umowy o współpracy i regularnie przekazywaliśmy środki na stypendia, leczenie i rehabilitację dzieci.

ORGANIZACJE WSPIERANE OBECNIE

Fundacja Nagrody Literackiej NIKE - link do strony internetowej

ORGANIZACJE I AKCJE WSPIERANE W LATACH POPRZEDNICH

"Fabryka św. Mikołaja" impreza świąteczna w okresie Bożego Narodzenia, dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Akcja organizowała była co roku z wrocławskim oddziałem "Gazety Wyborczej" która współpracowała z lokalnymi instytucjami pozarządowymi. .

Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei"

Stowarzyszenie otacza opieką dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore z województwa podkarpackiego. Dzięki prowadzonym wspólnie z Fundacją Agory programom takim jak „Wyrównujemy szanse" czy „Możemy więcej" podopieczni Stowarzyszenia mieli zapewnioną rehabilitację oraz terapię zajęciową.

Dane Stowarzyszenia:

Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei"

ul. Wyzwolenia 7

38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 10 65

Fundacja Polonia
Fundacja Agory co roku w ramach wspólnego programu „Ratujemy życie" finansowała profilaktykę, diagnostykę i leczenie dzieci oraz młodzieży ze Wschodu (Litwa, Ukraina, Białoruś) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Fundacja Agory dofinansowywała obozy rehabilitacyjne organizowane w Polsce oraz finansowała leczenie ciężko chorych dzieci, w tym chorych na gruźlicę.

Dane fundacji Polonia:
Fundacja Polonia
ul. Biedronki 1A
02-946 Warszawa
tel. 22 841 14 77
biuro@fundacjapolonia.pl

Fundacja Splotu Ramiennego
Fundacja Splotu Ramiennego otacza opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe z uszkodzeniem splotu ramiennego. Pozyskuje pomoc dla swoich podopiecznych na rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowanie zagranicznych operacji. Fundacja Agory przekazywała środki finansowe na leczenie podopiecznych, którzy w wyniku wypadku samochodowego lub podczas porodu doznali uszkodzenia splotu ramiennego.

Dane Fundacji:
Fundacja Splotu Ramiennego
ul. Marii Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
tel. 22 751 24 16
www.fsr.pl

Akademia Rozwoju Filantropii
Fundacja Agory wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce prowadziła programy stypendialne "Agrafka" i "Agrafka Agory". Program stypendialny "Agrafka" skierowany był do utalentowanych uczniów liceów i studentów z małych miast i wsi znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji socjalnej. Dzięki stypendium mogli oni pokryć koszty związane z nauką i rozwojem swoich zainteresowań, co często przesądzało o kontynuowaniu przez nich edukacji, i stanowiło tym samym szansę rozwoju talentu i wyrwania się z ubogiego środowiska. Program stypendialny "Agrafka Agory" obejmował zaś studentów i wspierał lokalne program stypendialne na terenie wsi i małych miast. Główne cele "Agrafki Agory" to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. Stypendia programu „Agrafka Agory" dla wielu młodych ludzi były „przepustką na studia", bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w większym mieście. 

Dane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 02 00
arfp@filantropia.org.pl

Fundacja Szkoła Wajdy
Fundacja Agory wspierała projekty realizowane w ramach Programu Edukacji Filmowej „Ekran" poprzez współfinansowanie stypendiów dla uczestników. Reżyserzy młodego pokolenia nie tylko z Polski, ale również z zagranicy dzięki wsparciu fundacji przygotowywali i rozwijali nowe projekty – filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe.
Fundacja Agory wspierała również projekt „Przedszkole Wajdy" - program stypendialny kierowany do utalentowanych uczniów szkół średnich oraz studentów pierwszych lat studiów w Polsce.

Dane fundacji:
Fundacja Szkoła Wajdy
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa
tel. 22 851 10 56

Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Agory wraz z Fundacją im. Stefana Batorego prowadziła wspólny program stypendialny „Równe szanse". Jego celem było zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z niezamożnych środowisk i mniejszych miejscowości, poprzez wspieranie lokalnych organizacji prowadzących programy stypendialne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Program dofinansowany był ze środków 1 proc. Fundacji Agory w w ramach akcji społecznej "Wyrównywanie szans".

Fundacja Agory wraz z Fundacją im. Stefana Batorego prowadziła również wspólny program "Kolorowa akademia" który był finansowany ze środków Fundacji Agory i Funduszu Małgorzaty Szejnert. W roku 2013 program zakończył swoją działalność.
Celem programu prowadzonego w latach 2003-12 było wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. W jego ramach przekazywaliśmy dotacje organizacjom pozarządowym na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych.

Dane fundacji:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
batory@batory.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „Liver"
Fundacja Agory przekazywała co roku środki finansowe na ratowanie życia dzieci chorych na różne schorzenia dróg żółciowych i wątroby, podopiecznych Stowarzyszenia „Liver". Beneficjentami były dzieci cierpiące na cholestazę, marskość wątroby, zwłóknienie wątroby, stwardnienie dróg żółciowych, atrezje dróg żółciowych, zespół Alagille'a oraz wymagające przeszczepu wątroby. Środki pieniężne wydatkowane były na dofinansowanie zakupu leków, leczenia i rehabilitacji.

Dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „Liver"
ul. Stojałowskiego 39/21
30-611 Kraków
tel. 12 654 52 99
liver@liver.pl

Fundacja Mam Marzenie
Fundacja Agory dofinansowywała również marzenia ciężko chorych dzieci, których najbliższych na to nie stać. Marzenia dzieci, jakie mogliśmy już sfinansować, to między innymi wyjazdy do Disneylandu, spotkania ze znanymi sportowcami (np. z Davidem Beckhamem), zakup laptopów i lalek.

Dane fundacji:
Fundacja Mam Marzenie
ul. św. Krzyża 7
31-028 Kraków
tel. 12 426 31 11
marzenie@mammarzenie.org


Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
W ramach wspólnego programu Fundacja Agory przekazywała Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą środki pieniężne niezbędne do zakupu leków dla swoich podopiecznych. Beneficjentami były dzieci z całej Polski, których najbliżsi nie są w stanie pokryć kosztów związanych z leczeniem mukowiscydozy.

Dane Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. prof. Jana Rudnika 3 B
34-700 Rabka Zdrój
tel. 18 267 60 60
poczta@ptwm.org.pl

Stołeczna Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą
Fundacja Agory w ramach wspólnego programu finansowała zakup osprzętu do pomp insulinowych (Roche Diagnostics i Medtronic) dla dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz dofinansowywała turnusy rehabilitacyjne.

Dane Fundacji:
Stołeczna Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą
ul. Szpitalna 5 lok. 16
00-031 Warszawa
tel. 22 827 99 92

Fundacja Hospicyjna
Program dofinansowania opieki nad dziećmi w hospicjach i dziećmi osieroconymi przez pacjentów hospicjów. Fundacja Agory przekazywała co roku środki finansowe na zasilenie funduszu dla dzieci osieroconych przez byłych pacjentów hospicjów lub/i dzieci, które przebywają w hospicjach. Środki pieniężne wydatkowane były między innymi na pokrycie kosztów terapii psychologicznej, wyjazdów terapeutycznych i wypoczynkowych oraz pomocy socjalnej i leczenia.

Dane Fundacji:
Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk
tel. 58 340 61 16
info@hospicja.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"
Fundacja Agory przez kilka lat przekazywała środki pieniężne na wspólny program, którego beneficjentami byli podopieczni Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą". To dzieci cierpiące na mózgowe porażenie dziecięce, przepuklinę oponowo-rdzeniową, padaczkę, epilepsję, autyzm, wodogłowie, zespół wad wrodzonych i dystrofię mięśniową. Poprzez dofinansowanie Fundacji Agory kilkaset dzieci mogło korzystać z turnusów rehabilitacyjnych, leczenia, mogło również zakupić sprzęt rehabilitacyjny oraz wózki inwalidzkie.

Dane Fundacji:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
tel. 22 833 88 88
fundacja@dzieciom.pl

Fundacja Mam Serce
Fundacja Agory wraz z fundacją Mam Serce realizowała projekt „Walka o sprawność", który ma na celu zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji dzieciom z różnym stopniem niepełnosprawności. Program zakłada intensywną fizjoterapię, rehabilitację, integrację sensoryczną oraz logopedię. Podopiecznym fundacji Mam Serce są dzieci niepełnosprawne.

Dane Fundacji:
Fundacja Mam Serce
ul. Wita Stwosza 12
02-661 Warszawa

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Fundacja Agory w ramach wspólnego programu z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia co roku przekazywała środki pieniężne na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych tej fundacji. Beneficjentami były dzieci cierpiące między innymi na mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, retinopatię wcześniaczą, małogłowie i padaczkę.

Dane Fundacji:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Traugutta 112 bud. E
50-420 Wrocław
tel. 71 344 03 23
dolfroz@wp.pl

Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci
Stowarzyszenie opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi z okolic Izabelina pod Warszawą. Fundacja Agory wraz ze stowarzyszeniem prowadziła program „Ćwiczę ciało i umysł, patrzę z nadzieją w przyszłość", w ramach którego podopieczni korzystali z terapii wielokierunkowej - zajęć rehabilitacyjnej, logopedycznej oraz terapii integracji sensorycznej.

Dane stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci:
Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica
tel: 604 159 918
www.przyszloscnd.org

Zeszyty Literackie - Zeszyty Literackie 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie stosuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, które będą zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Więcej informacji o plikach cookies, a także o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Akceptuję