Rok 20121 mija nadal w cieniu pandemii. Fundacja Agory skupia uwagę na najbardziej potrzebujących. Fundacja od maja 2020 rku współpracowała z wydawnictwem Agory, relalizując projekt "Nadzieja" dzieki któremu do kilkudziesieciu domów opieki, hospicjów trafiła pomoc finansowa.

Osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza te które mieszkają w ośrodkach pomocowych poza rodzinami, są obecnie najbardziej narażone na skutki pandemii. Jak wiadomo, miejsca te, ośrodki pomocy są często niedofinansowane, brak w nich podstawowych środków ochrony przez zakażeniem wirusem, a zachorowalność wsród personelu często pozbawia podopiecznych podstawowej opieki na co dzień.

Postanowiliśmy część środków z 1% przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby tych właśnie instytucji które potrzebują pilnej pomocy w zakupie środków ochrony przed zakażeniem, w  zatrudnieniu dodatkowego personelu lub maja inne potrzeby związane z przetrwaniem trudnego czasu izolacji. Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego, które zajmują się potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych niepełnosprawnych.   

Tu możesz pobrać darmowy program do rozliczenia podatku za 2020 rok

Prócz angażowania sie na rzecz osrodków pomocowych,  działania projektowe i zbiórke 1% podatku, organizujemy wokół celu jakim jest pomoc dorosłym niepełnosprawnym w projekcie "Różni ludzie - jeden swiat", ale także  wzmacniamy działania w projekcie "Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom" skierowanym do opiekunów domowych osób niesamodzielnych.

Działania "Fundacji Agory", wspierane często przez media Agory, w tym "Gazetę Wyborczą", mają długą tradycję ważnych społecznie przedsięwzięć. Przełomowa kampania "Rodzić po ludzku", zdrowotne "Leczyć po ludzku" i "Narkopolacy" "Różni ludzie - jeden świat" czy  "Pomóż swoim rodzicom", która wspiera rozwój wolontariatu opiekuńczego, to działania, które realizowane były dzięki zbiórkom 1 %. Wszystkich, którym bliskie są cele naszych akcji, prosimy o wpłatę! Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja, w której już przed pandemią, planowalismy warsztaty dla liderów społeczności osób z niepełnosprawnością. Fundacja Agory nawiązała wspólpracę ze Spółdzielnią FADO w Łodzi. Obie organizcje prowadzą pilotażowy warsztat liderski dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt polega na przeprowadzaniu zajęć (szkoleń i warsztatów) i przekazanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do pełnienia ról liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach i w życiu zawodowym.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

„Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom” - co się dzieje w tej akcji?
Czas pandemii sprawił, że główne działania w tym projekcie kierujemy do osób straszych w domach opieki, ale w czasie izolacji, dalej działaamy z Fundacją Hospicyjna w Gdańsku.

Z racji pandemii wycofalismy się z formuły, w której przygotowywaliśmy koordynatorów wolonatariatu wspierajacego opiekunów rodzinnych a w to miejsce utworzyliśmy internetowa platformę szkoleniowo-pomocową, prowadzimy na niej zajęcia. 

Raz w tygodniu w piątki naprzemiennie odbywają się szkolenia z rehabilitantką, pracownikiem socjalnym, psychologiem i pielęgniarką. W ich trakcie uczestnicy dowiadują się m.in. na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony systemu, jak wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne przy leżącej osobie, jak zadbać o własną psychikę i zapobiec wypaleniu. Podczas szkoleń jest możliwość zadawania pytań prowadzącym. Udział w nich jest bezpłatny. Na pierwsze szkolenie - zajęcia z rehabilitantką zapisało się 115 osób. Prowadząca pokazała proste ćwiczenia, które można wykonywać z chorą osobą, żeby poprawić jej jakość życia. Podpowiedziała, jak zadbać o własny kręgosłup: bezpiecznie przenosząc chorego z łóżka na fotel i ćwicząc, odpowiedziała na pytania uczestników.

Z kolei w każdy wtorek prowadzone są grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych.

Za pośrednictwem strony internetowej, prowadząc warsztaty i grupę wsparcia, dostarczymy opiekunom rodzinnym niezbędnej informacji, wiedzy i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, wiedzy na temat możliwych form wsparcia, świadczeń. Opiekunowie mają szansę zadbać o siebie, o własną kondycję, poczuć sie częścią społeczności, dostać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Szkolenie koordynatorów lokalnych w projekcie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej z GdańskuSzkolenie koordynatorów lokalnych w projekcie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej z Gdańsku Anna Laska

 Strona projektu: opiekunrodzinny.pl