Kolejne miesiące 2020 roku, mijają w cieniu pandemii. Fundacja Agory skupia uwagę na najbardziej potrzebujących. Fundacja od maja współpracowała z wydawnictwem Agory, relalizując projekt "Nadzieja" dzieki któremu do kilkudziesieciu domów opieki, hospicjów trafiła pomoc finansowa.

Osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza te które mieszkają w ośrodkach pomocowych poza rodzinami, są obecnie najbardziej narażone na skutki pandemii. Jak wiadomo, miejsca te, ośrodki pomocy są często niedofinansowane, brak w nich podstawowych środków ochrony przez zakażeniem wirusem, a zachorowalność wsród personelu często pozbawia podopiecznych podstawowej opieki na co dzień.

Postanowiliśmy również część środków z 1% przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby tych właśnie instytucji które potrzebują pilnej pomocy w zakupie środków ochrony przed zakażeniem, w  zatrudnieniu dodatkowego personelu lub maja inne potrzeby związane z przetrwaniem trudnego czasu izolacji. Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego, które zajmują się potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych niepełnosprawnych.   

Prócz angażowania sie na rzecz osrodków pomocowych,  działania projektowe i zbiórke 1% podatku, organizujemy wokół celu jakim jest pomoc dorosłym niepełnosprawnym w projekcie "Różni ludzie - jeden swiat", ale także  wzmacniamy działania w projekcie "Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom" skierowanym do opiekunów domowych osób niesamodzielnych.

Działania "Fundacji Agory", wspierane często przez media Agory, w tym "Gazetę Wyborczą", mają długą tradycję ważnych społecznie przedsięwzięć. Przełomowa kampania "Rodzić po ludzku", zdrowotne "Leczyć po ludzku" i "Narkopolacy" "Różni ludzie - jeden świat" czy  "Pomóż swoim rodzicom", która wspiera rozwój wolontariatu opiekuńczego, to działania, które realizowane były dzięki zbiórkom 1 %. Wszystkich, którym bliskie są cele naszych akcji, prosimy o wpłatę! Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja, w której już przed pandemią, planowalismy warsztaty dla liderów społeczności osób z niepełnosprawnością. We wrześniu,  Fundacja Agory nawiązała wspólpracę ze Spółdzielnią FADO w Łodzi. Obie organizcje zaplanowały pilotażowy warsztat liderski dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt polega na przeprowadzaniu zajęć (szkoleń i warsztatów) i przekazanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do pełnienia ról liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach i w życiu zawodowym.

Szczegóły projektu i naboru do niego - tutaj. 

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

„Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom” - co się dzieje w tej akcji?
Czas pandemii sprawił, że główne działania w tym projekcie kierujemy do osób straszych w domach opieki, ale mamy również plan by w czasie izolacji, dalej działać z Fundacją Hospicyjna w Gdańsku.

Z racji pandemii wycofalismy się z formuły, w której przygotowywaliśmy koordynatorów wolonatariatu wspierajacego opiekunów domowych a w to miejsce zaplanowalismy utworzenie profesjonalnej platformy szkoleniowo-pomocowej i prowadzenie na niej zajęć zdalnych. Za pośrednictwem strony internetowej, prowadząc warsztaty i grupę wsparcia, dostarczymy opiekunom domowym niezbędnej informacji, wiedzy i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, wiedzy na temat możliwych form wsparcia, świadczeń. Opiekunowie będą mieli szansę zadbać o siebie, o własną kondycję, poczuć sie częścią społeczności, dostać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Szkolenie koordynatorów lokalnych w projekcie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej z GdańskuSzkolenie koordynatorów lokalnych w projekcie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej z Gdańsku Anna Laska

 Strona projektu: wolontariatopiekunczy.pl