W spotkaniu w  siedzibie Fundacji Agory uczestniczyło 16 przedstawiecieli instytucji z całego kraju, które zgłosiły się do programu. Jego celem jest stworzenie lokalnych sieci wolontariatu lokalnego. Wcześniej koordynatorzy odbyli szkolenie dające wiedzę niezbędną do poszukiwania wolontariuszy i koordynowania ich pracy. 

"Poproszono mnie tutaj, bym opowiedział o idei wolontariatu, ale tak naprawdę to wy macie wiedzę na ten temat" - przywitał gości Wojciech Bartkowiak, wiceprezes Fundacji Agory. Opowiedział następnie, skąd w fundacji pomysł na działania wspierające osoby starsze, a właściwie tych, którzy zajmują się opieką nad nimi.

Spotkanie poprowadziła Anna Janowicz z Fundacji Hospicyjnej będącej partnerem projektu. Fundacja wcześniej przeprowadziła szkolenia, a teraz monitoruje i wspiera pracę koordynatorów. 

W trakcie spotkania pani Katarzyna Kulik-Cała z OPS warszawskiej dzielnicy Bielany zaprezentowała kilkunastoletnią historię pracy z wolontariuszami na terenie tej dzielnicy. Świadomość takiego działania zainspirowała Fundację Agory do zorganizowania pilotażowego projektu lokalnego wolontariatu w całym kraju.

Podczas warsztatów uczestnicy wymienili się doświadczeniami pracy z wolontariuszami na swoim terenie - ośrodki są na różnych etapach: jedne mają już wolontariuszy, inne ich szkolą, inne zaś prowadzą rekrutację. Ubezpieczenie wolontariuszy, finansowanie spotkań motywujących, współpraca z lokalnymi organizacjami, miejsca gdzie można pozyskiwać wolontariuszy, absencje- między innymi o tym dyskutowano podczas ponad trzygodzinnego spotkania.

Kolejne spotkanie podsumowujące działania wszystkich ośrodków i pozwalające na wymianę doświadczeń planowane jest jesienią.

Czytaj także:

Fundacja Agory rozpoczyna działania akcji "Pomóż swoim rodzicom"

Przyszli koordynatorzy centrów wolontariatu zakończyli pierwsze szkolenie

Bohater nie musi działać sam

1 procent dla Fundacji Agory. Działania w akcji "Pomóż swoim rodzicom"

Materiał wideo promujący zbiórkę 1% w 2017 roku