PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja na rzecz osób starszych a także dorosłych z niepełnosprawnościami. 

W ramach tej akcji prowadzimy projekt  "Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom".  Razem z Fundacja Hospicyjną w Gdańsku, realizujemy go piąty rok. Z racji pandemii wycofaliśmy się z formuły, w której przygotowywaliśmy koordynatorów wolonatariatu wspierającego opiekunów rodzinnych, a w to miejsce  utworzyliśmy platformę szkoleniowo-pomocową do prowadzenia na niej zajęć zdalnych dla opiekunów.  

Projekt ma charakter edukacyjno - pomocowy: dzięki niemu opiekunowie rodzinni dostają niezbędną informację,  wiedzę i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu. Dowiadują się o możliwych formach pomocy, świadczeniach. Dzięki platformie, zajęciom i grupom wsparcia na niej prowadzonym opiekunowie mają szansę zadbać o siebie, o własne zasoby jako opiekuna, poczuć się częścią społeczności, dostać pomoc praktyczną i psychologiczną.

W  akcji "Różni ludzie - jeden świat"  Fundacja Agory  współpracowała ze Spółdzielnią FADO w Łodzi. Organizacje zaplanowały organizację pilotażowego warsztatu liderskiego dla osób z niepełnosprawnosciami. Projekt polegał na przeprowadzaniu zajęć (szkoleń i warsztatów) na których, uczestnicy nabywali doświadczeń niezbędnych do pełnienia ról liderskich, do wykorzystania w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach, oraz w życiu zawodowym.

Uczestnicy dowiadywali się, jak mówić, żeby zostać wysłuchanym, jaka jest rola lidera w zespole i w jaki sposób może on działać. Kolejne moduły były poświęcane konkretnym narzędziom, które uczestnicy wykorzystają przy realizacji własnego projektu społecznego – chodzi o planowanie budżetu, harmonogramu działań, określanie celów i potrzeb, które później zostają zamienione w konkretne działania.

Pierwsza edycja projektu trwała  w 2021r. Uczestnikami były osoby z  niepełnosprawnościami które już w swoich środowiskach działają albo chcą rozwijać kompetencje liderskie. Rozważamy realizacje  kolejnej odsłony tego projektu.

Wszystkich, którym bliskie są cele naszej akcji, prosimy o wpłatę!  Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 96 1090 1056 0000 0001 4999 7662 (Akcje społeczne FA)

Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego które zajmują się z potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych z niepełnosprawnościami.

Fundacja Agory w ostatnich latach zwróciła także uwagę na osoby starsze skupione w domach opieki.

Jak wiadomo, miejsca w których przebywają, są często niedofinansowane.

Fundacja postanowiła część środków z 1% przeznaczyć na potrzeby tych właśnie instytucji które potrzebowały pilnej pomocy (zwłaszcza w związku z pandemią) w zakupie środków ochrony przed zakażeniem, w zatrudnieniu dodatkowego personelu lub miały inne potrzeby związane z przetrwaniem trudnego czasu izolacji