PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

Żeby maksymalnie dostosować zakres takiego cyklu warsztatów do potrzeb tychże liderów, organizatorzy zaplanowali organizację pilotażowego warsztatu metodą design thinking, w którym uczestnicy (osoby z niepełnosprawnościami) wypracują (pod kierunkiem trenerów design thinking) najważniejsze założenia merytoryczne i organizacyjne. Efekty tegoż warsztatu posłużą zbudowaniu całościowego programu dla tego projektu.

Dzięki takiemu podejściu osoby z niepełnosprawnościami już będące liderami albo mające wyraźny potencjał do bycia liderami społeczności niepełnosprawnych będą współtwórcami projektu - a organizatorzy poznają ich podejście do tematu, ich potrzeby i jednocześnie nauczą uczestników warsztatu korzystać z narzędzi do pracy zespołowej (metoda design thinking).

Nieznany jest na rynku przypadek przeprowadzenia warsztatu metodą design thinking dla osób z niepełnosprawnościami - nasz cykl będzie zatem nowatorski i być może przełomowy. Warsztat wymaga jednocześnie szczególnie precyzyjnego przygotowania, ważne są dobór osób, logistyka i wiele szczegółów dotyczących indywidualnych potrzeb uczestników. 

Przed czasem pandemii organizatorzy warsztatu poszukiwali kontaktów do 10 osób z niepełnosprawnościami, które zechcą wziąć udział w planowanym warsztacie w Warszawie na SWPS. Jego termin bedzie ustalony w czasie gdy świat wróci do normalnosci, w porozumieniu  z uczestnikami i prowadzącymi, tak by był jak najdogodniejszy dla wszystkich.

Organizatorom zależy na tym, by osoby chętne do uczestnictwa w warsztacie miały "gen" społecznikowski - robią coś dla swoich społeczności ON lub pracują w innych obszarach społecznych (niekoniecznie na rzecz ON) lub taką aktywność chcą rozwijać.

Szymon Badura, koordynator projektu mówi: - Chodzi nam o to, by efektem warsztatu był merytorycznie dobry program szkoleniowy dla przyszłych "liderów społeczników". Osoby, które w pilotażowym warsztacie będą to wypracowywać, muszą mieć już swoje doświadczenia, by móc powiedzieć, co jest potrzebne, by takich liderów kształcić w usystematyzowany sposób.

Uczestnicy pilotażowego warsztatu mogą być spoza Warszawy! Organizatorzy deklarują zrekompensowanie kosztów udziału w nim. 

Aby zapewnić pełen komfort uczestników warsztatów - móc określić potrzebne wsparcie, dogodnie rozłożyć godziny warsztatu - ale też by efektywnie zrealizować cele, jakie określone zostały dla samego warsztatu, decyzja o udziale danej osoby w warsztacie zostanie poprzedzona konsultacjami z przedstawicielami Uniwersytetu SWPS. W tym celu przedstawiciele uczelni będą się kontaktować ze zgłoszonymi osobami, aby takie konsultacje przeprowadzić.

Zgłoszenia do udziału w pilotażowym warsztacie prosimy kierować na adres: fundacja@agora.pl, a pytania pod numer telefonu 22 555 42 79