Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom”, wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny - samotny  bohater?" od dwóch lat realizują  projekt, którego celem jest rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego na rzecz osób niesamodzielnych w domach.

Jego efektem są tworzone centra lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Zaprosiliśmy do współpracy ośrodki pomocy społecznej, zespoły domowej opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe i parafie - instytucje i organizacje, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę w ich domach. Odbiorcami pomocy mają być również opiekunowie rodzinni potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi w domach.

Projekt zwykle przebiega w kilku etapach: 

1. Rekrutacja uczestników projektu 

Do projektu może zgłosić się instytucja/ organizacja, która chce w ramach swoich struktur utworzyć i rozwijać wolontariat opiekuńczy. Musi ona wytypować jedną lub 2 osoby, które wezmą udział w szkoleniu i z których jedna  będzie pełniła funkcję koordynatora lokalnego wolontariatu opiekuńczego.  

2. Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu 

Forma praktycznych warsztatów z elementami wykładu (4 dni x 6h szkoleniowych w Gdańsku). Tematyka obejmie wszystkie najważniejsze aspekty związane z tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w środowisku lokalnym.  

Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają Pakiet Koordynatora, zawierający materiały promocyjne i merytoryczne, pomocne w tworzeniu i prowadzeniu centrum lokalnego wolontariatu opiekuńczego. 

3. Rekrutacja i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu 

Kolejnym etapem projektu jest pozyskanie kandydatów do wolontariatu oraz szkolenia dla osób, które się zgłoszą do projektu.  

4. Spotkanie podsumowujące 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Aby się do niego zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa i wysłać mailem na adres: wolontariatlokalny@hospicja.pl.

O projekcie można przeczytać na stronie Wolontariatu Opiekuńczego

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY