Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom”, wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku od trzech  lat realizują  projekt, którego celem jest rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego na rzecz osób niesamodzielnych w domach. Jego efektem są centra lokalnego wolontariatu opiekuńczego.

Fundacja Hospicyjna prowadziła do tej pory szkolenia i grupy w sposób tradycyjny. Zostały zawieszone z powodu pandemii. Przeniesienie działań do internetu daje nie tylko możliwość uczestniczenia w nich pomimo pandemii, ale również możliwość uczestniczenia osób, które nie mogły w nich wziąć dotąd udziału ze względu na miejsce zamieszkania lub brak zastępstwa w opiece. 

Ruszaja zajęcia na platformie szkoleniowo-pomocowej dla opiekunów, którymi najczęściej są członkowie rodziny podopiecznego. W trakcie warsztatów i grup wsparcia,  opiekuni  domowi dostaną informacje, wiedzę i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, wiedzę na temat możliwych form pomocy, świadczeń. Opiekunowie będą mieli szansę zadbać o siebie, o własną kondycję, poczuć sie częścią społeczności, dostać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Projekt prowadzony bedzie na stronie Wolontariatu Opiekuńczego

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY