PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja na rzecz osób starszych a także dorosłych z niepełnosprawnościami. 

W ramach tej akcji prowadzimy projekt  "Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom".  Razem z Fundacja Hospicyjną w Gdańsku, realizujemy go piąty rok. Z racji pandemii wycofaliśmy się z formuły, w której przygotowywaliśmy koordynatorów wolonatariatu wspierającego opiekunów rodzinnych, a w to miejsce  utworzyliśmy platformę szkoleniowo-pomocową do prowadzenia na niej zajęć zdalnych dla opiekunów.  

Projekt ma charakter edukacyjno - pomocowy: dostarcza opiekunom rodzinnym niezbędnej informacji,  wiedzy i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, wiedzy na temat możliwych form wsparcia, świadczeń. Dzięki platformie i zajęciom i grupom wsparcia na niej prowadzonym opiekunowie mają szansę zadbać o siebie, o własne zasoby jako opiekuna, poczuć się częścią społeczności, dostać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

.

W ramach akcji "Różni ludzie - jeden świat"  Fundacja Agory  nawiązała współpracę ze Spółdzielnią FADO w Łodzi. Organizcje zaplanowały organizację pilotażowego warsztatu liderskiego dla osób z niepełnosprawnosciami.  Projekt polegał na przeprowadzaniu zajęć (szkoleń i warsztatów) w celu przekazania wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do pełnienia ról liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach, oraz w życiu zawodowym.

Podczas zajęć uczestnicy dowiadywali się, jak mówić, żeby zostać wysłuchanym, jaka jest rola lidera w zespole i w jaki sposób może on działać. Kolejne moduły były poświęcane konkretnym narzędziom, które uczestnicy wykorzystają przy realizacji własnego projektu społecznego – chodzi o planowanie budżetu, harmonogramu działań, określanie celów i potrzeb, które później zostaną zamienione w konkretne działania.

Pierwsza edycja projektu trwała  do maja 2021. Uczestnikami były osoby z  niepełnosprawnościami które już w swoich środowiskach działają albo chcą rozwijać kompetencje liderskie. Rozważamy realizacje  kolejnej odsłony tego projektu.

Wszystkich, którym bliskie są cele naszej akcji, prosimy o wpłatę!  Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego które zajmują się z potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych nepełnosprawnych.

Fundacja Agory w ostatnich latach zwróciła także uwagę na osoby starsze skupione w domach opieki, bo to one są obecnie najbardziej narażone na skutki pandemii.

Jak wiadomo, miejsca w których przebywają, są często niedofinansowane, brak w nich podstawowych środków ochrony przez zakażeniem wirusem, a zachorowalność wśród personelu często pozbawia podopiecznych podstawowej opieki na co dzień.

Fundacja postanowiła część środków z 1% przeznaczyć na potrzeby tych właśnie instytucji które potrzebowały pilnej pomocy w zakupie środków ochrony przed zakażeniem, w zatrudnieniu dodatkowego personelu lub miały inne potrzeby związane z przetrwaniem trudnego czasu izolacji