PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w której skupiamy sie na pomocy w rozwijaniu kompetencji liderskich w środowisku osób z niepełnosprawnosciami.

To jedna z naszych głównych akcji, ale czas pandemii sprawił, że równolegle szczególną uwagę zwróciliśmy na osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza te które mieszkają w ośrodkach pomocowych poza rodzinami.

Tym samym wzmacniamy działania w akcji "Po starej znajomosci - pomóż swoim rodzicom". To właśnie osoby starsze, zwłaszcza skupione w domach opieki są obecnie najbardziej narażone na skutki pandemii.

Jak wiadomo, miejsca w których przebywaja, są często niedofinansowane, brak w nich podstawowych środków ochrony przez zakażeniem wirusem, a zachorowalność wsród personelu często pozbawia podopiecznych podstawowej opieki na co dzień.

Fundacja postanowiła część środków z 1% przeznaczyć na potrzeby tych właśnie instytucji które potrzebowały pilnej pomocy w zakupie środków ochrony przed zakażeniem, w zatrudnieniu dodatkowego personelu lub miały inne potrzeby związane z przetrwaniem trudnego czasu izolacji.

W ramach akcji "Różni ludzie - jeden świat"  Fundacja Agory  nawiązała wspólprace ze Spółdzielnią FADO w Łodzi. Organizcje zaplanowały organizację pilotażowego warsztatu liderskiego dla osób z niepełnosprawnosciami.  Projekt polega na przeprowadzaniu zajęć (szkoleń i warsztatów) w celu przekazania wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do pełnienia ról liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach, oraz w życiu zawodowym.

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, jak mówić, żeby zostać wysłuchanym, jaka jest rola lidera w zespole i w jaki sposób może on działać. Kolejne moduły są poświęcane konkretnym narzędziom, które uczestnicy wykorzystają przy realizacji własnego projektu społecznego – chodzi o planowanie budżetu, harmonogramu działań, określanie celów i potrzeb, które później zostaną zamienione w konkretne działania.

Pierwsza edycja projektu trwa od listopada 2020 do maja 2021. Uczestnikami są osoby z  niepełnosprawnościami które już w swoich środowiskach działaja albo chcą rozwijać kompetencje liderskie. 

Tu możesz pobrać darmowy program do rozliczenia podatku za 2020 rok

Wszystkich, którym bliskie są cele naszej akcji, prosimy o wpłatę!  Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

"Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom" - IV edycja akcji.

To akcja, jaką razem z Fundacja Hospicyjn w Gadńsku, prowadzimy 4 rok. Z racji pandemii wycofaliśmy się z formuły, w której przygotowywaliśmy koordynatorów wolonatariatu wspierajacego opiekunów rodzinnych  a w to miejsce  utworzyliśmy platformę szkoleniowo-pomocową do prowadzenia na niej zajęć zdalnych dla opiekunów.  Projekt ma charakter edukacyjno - pomocowy: dostarcza opiekunom rodzinnym niezbednej informacji,  wiedzy i umiejętności na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, wiedzy na temat możliwych form wsparcia, świadczeń. Dzieki platformie i zajęciom i grupom wsparcia na niej prowadzonym opiekunowie mają szansę zadbać o siebie, o własne zasoby jako opiekuna, poczuć sie częścią społeczności, dostać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego które zajmują się z potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych nepełnosprawnych.