PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA FUNDACJI AGORY

"Różni ludzie, jeden świat" to akcja na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w której skupiamy sie na pomocy w rozwijaniu kompetencji liderskich w środowisku osób z niepełnosprawnosciami.

To nasza główna akcja, ale czas pandemii sprawił, że szczególna uwagę zwróciliśmy na osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza te które mieszkają w ośrodkach pomocowych poza rodzinami.

Tym samym wzmacniamy działania w akcji "Pomóż swoim rodzicom". To właśnie osoby starsze, zwłaszcza skupione w domach opieki są obecnie najbardziej narażone na skutki pandemii.

Jak wiadomo, miejsca w których przebywaja, są często niedofinansowane, brak w nich podstawowych środków ochrony przez zakażeniem wirusem, a zachorowalność wsród personelu często pozbawia podopiecznych podstawowej opieki na co dzień.

Fundacja postanowiła część środków z 1% przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby tych właśnie instytucji które potrzebują pilnej pomocy w zakupie środków ochrony przed zakażeniem, w zatrudnieniu dodatkowego personelu lub maja inne potrzeby związane z przetrwaniem trudnego czasu izolacji.

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok

Przed pandemią Fundacja Agory wraz z Uniwersytetem SWPS zaplanowali organizację pilotażowego warsztatu metodą design thinking, w którym uczestnicy (osoby z niepełnosprawnościami) wypracują (pod kierunkiem trenerów design thinking) najważniejsze założenia merytoryczne i organizacyjne projektu. Projekt ten, mający na celu podnoszenie kompetencji liderskich wsród osób z niepełnosprawnosciami, w formie warsztatów zostanie później upowszechniony w środowiski ON. 

Dzięki takiemu podejściu osoby z niepełnosprawnościami już będące liderami albo mające wyraźny potencjał do bycia liderami społeczności niepełnosprawnych będą współtwórcami projektu - a organizatorzy poznają ich podejście do tematu, ich potrzeby i jednocześnie nauczą uczestników warsztatu korzystać z narzędzi do pracy zespołowej (metoda design thinking).

Nieznany jest na rynku przypadek przeprowadzenia warsztatu metodą design thinking dla osób z niepełnosprawnościami - nasz cykl będzie zatem nowatorski i być może przełomowy.

Jak tylko bedzie to możliwe, wrócimy do projektu by przeprowadzic nabór do udziału w warsztacie.  Bedziemy rozsyłać zaproszenia do osób z niepełnosprawnosciami które już w swoich srodowiskach działaja albo chcą rozwijać kompetencje liderskie i zechcą wziąć udział w zajęciach. Tutaj szczegóły. 

Fundacja Agory, współpracuje również z organizacjami pożytku publicznego, które zajmują się potrzebami rehabilitacyjnymi osób z niepełnosprawnościami. 

Właśnie głównie na ten projekt "Różni ludzie, jeden świat" przeznaczymy środki z 1 proc., które zbierzemy w najbliższych miesiącach. Wszystkich, którym bliskie są cele naszej akcji, prosimy o wpłatę!  Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok

"Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom" - IV edycja akcji.

To akcja, jaką razem z Fundacja Hospicyjn w Gadńsku, prowadzimy 4 rok.

Niby jest czas seniorów, ale wygląda na to, że srebrna rewolucja na razie Polski nie dotyczy. W Polsce starsi ludzie nie wyznaczają trendów. Raczej nam zawadzają i irytują - ich potrzeby często postrzegamy jako worek, do którego należy wrzucać jak najmniej, bo co się wrzuci, to się zmarnuje - przecież i tak niedługo umrą.

Fundacja Agory znana z wielu akcji społecznych zmieniających świadomość Polaków w ważnych sprawach, jak choćby „Rodzić po ludzku” czy „Polska biega”, w 2016 roku rozpoczęła i kontynuuje kampanię „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom”.  

Wspieramy projekty i działania skierowane do ludzi starszych i ich rodzin w różnych sferach i na rozmaite sposoby.

W czasie pandemii organizujemy pomoc kierując ją do w domów opieki ale po czasie izolacji chcemy wrócić do zajmowania sie osobami strszymi w szerszym kontekście. 

Między innymi chcemy zachęcać starszych ludzi do uczestniczenia w projektach związanych z kulturą, edukacją i rekreacją. Inny obszar działania fundacji to projekty wspierające ludzi, którzy muszą się opiekować swoimi bliskimi w podeszłym wieku, a - jak wiadomo - w naszym kraju rozwiązania instytucjonalne są w dużej mierze niewystarczające. 

Fundacja Agory i Fundacja Hospicyjna  realizują projekt, dzięki któremu tworzymy w wybranych lokalizacjach centra lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Działają one przy ośrodkach pomocy społecznej, zespołach opieki długoterminowej, organizacjach pozarządowych lub parafiach. Przygotowujemy w nich koordynatorów i wolontariuszy mogących zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę. Mają oni również umieć wyręczyć stałych opiekunów, bo wytchnienie dla osób stale opiekujących się osobami starszymi jest kluczową potrzebą w opiece domowej.

Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego które zajmują się z potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych nepełnosprawnych.