"Różni ludzie, jeden świat" to akcja na rzecz osób z niepełnosprawnościami, którą obecnie realizujemy. Chcemy skupić się w niej na kilku obszarach.

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok

Pierwszy to szkolenia lub warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, które pomogą nauczyć się, jak można reprezentować samych siebie i sprawy swojej grupy. Specjaliści pokażą uczestnikom spotkań, jak poprawić sztukę występowania publicznego, reprezentowania grupy, organizowania przedsięwzięć itp.

Drugi obszar to szkolenia, warsztaty dla liderów środowisk z niepełnosprawnościami, którzy już aktywnie działają, ale potrzebują podniesienia swoich umiejętności społecznych.

Kolejny rodzaj spotkań to warsztaty dla dziennikarzy z różnych mediów, potencjalnie zainteresowanych tematyką osób z niepełnosprawnościami. Na tych wydarzeniach spotkamy osoby z niepełnosprawnościami, które są liderami swoich środowisk, i  dziennikarzy deklarującymi znajomość tematu. Rozmowa tych dwóch środowisk pozwoli poznać się "z bliska", obalić mity, podnieść poziom wzajemnego zrozumienia.

Właśnie głównie na ten projekt "Różni ludzie, jeden świat" przeznaczymy środki z 1 proc., które zbierzemy w najbliższych miesiącach. Wszystkich, którym bliskie są cele naszej akcji, prosimy o wpłatę!  Fundacja Agory KRS 210120 lub na konto 53 2190 0002 3000 0046 4048 0106 (Akcje społeczne FA)

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok

"Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom" - IV edycja akcji.

O tym, że nadchodzi srebrna rewolucja, mówi się i pisze od lat. 

Niby nadchodzi czas seniorów. Ale wygląda na to, że srebrna rewolucja na razie Polski nie dotyczy. W Polsce starsi ludzie nie wyznaczają trendów. Raczej nam zawadzają i irytują - ich potrzeby często postrzegamy jako worek, do którego należy wrzucać jak najmniej, bo co się wrzuci, to się zmarnuje - przecież i tak niedługo umrą.

Dlatego Fundacja Agory znana z wielu akcji społecznych zmieniających świadomość Polaków w ważnych sprawach, jak choćby „Rodzić po ludzku” czy „Polska biega”, w 2016 roku rozpoczęła i kontynuuje kampanię „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom”.  

Wspieramy projekty i działania skierowane do ludzi starszych i ich rodzin w różnych sferach i na rozmaite sposoby.

Między innymi chcemy zachęcać starszych ludzi do uczestniczenia w projektach związanych z kulturą, edukacją i rekreacją. Inny obszar działania fundacji to projekty wspierające ludzi, którzy muszą się opiekować swoimi bliskimi w podeszłym wieku, a - jak wiadomo - w naszym kraju rozwiązania instytucjonalne są w dużej mierze niewystarczające. 

Fundacja Agory i Fundacja Hospicyjna  realizują projekt, dzięki któremu tworzymy w wybranych lokalizacjach centra lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Działają one przy ośrodkach pomocy społecznej, zespołach opieki długoterminowej, organizacjach pozarządowych lub parafiach. Przygotowujemy w nich koordynatorów i wolontariuszy mogących zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę. Mają oni również umieć wyręczyć stałych opiekunów, bo wytchnienie dla osób stale opiekujących się osobami starszymi jest kluczową potrzebą w opiece domowej.

Fundacja Agory wspiera także działania innych organizacji pożytku publicznego które zajmują się z potrzebami rehabilitacyjnymi dorosłych nepełnosprawnych.